Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/eko/eko_zielonyprocent/site/zielonyprocent.eko.org.pl/cms/cms.php on line 76
PITY 2008
dla natury, człowieka i rozwoju

Nasza inicjatywa ma na celu ułatwienie Państwu rozliczenia podatkowego w oparciu o najlepszy z dostępnych programów do PITów 2008 oraz zachęcenie do zapoznania się z działalnością wybranych organizacji ekologicznych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników tego programu o wparcie naszej działalności poprzez wskazanie jednej z organizacji wymienionej w formularzu PIT jako beneficjenta środków z 1% Państwa podatku dochodowego..

Jak przekazać 1% podatku
PITY 2008
Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
Wybór organizacji

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Wybór organizacji

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku
Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

  • posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych
  • wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  • została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r.

ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Zaprzyjaźnione inicjatywy
Rekomendacje

Mira Stanisławska - Meysztowicz incjatorka akcji "Sprzątanie Świata - Polska"

Zieleń nie jest nudna, iskrzy się kolorami niczym wiosenna łąka. Ekolodzy nie są naiwni, w swoich różnorodnych inicjatywach próbują leczyć przyczyny i inwestować w przyszłość. Dlatego z radością i rozwagą przekażę im 1% podatku. Ciebie również do tego namawiam.

zielone inicjatywy wspierają również...

Zielone inicjatywy
1% może zmienić świat - pobierz eko-program IPS do rozliczania PIT - wybierz organizację i patrz na efekty"