Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/eko/eko_zielonyprocent/site/zielonyprocent.eko.org.pl/cms/cms.php on line 76
PITY 2008
Zielone inicjatywy
Jak przekazać 1% podatku
PITY 2008
Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
Wybór organizacji

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Wybór organizacji

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku
Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

  • posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych
  • wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  • została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r.

ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Rekomendacje

Olga Tokarczuk - pisarka

Cieszę sie, że istnieje możliwość, żeby w prosty, niesformalizowany sposób wspierać idee, które uważamy za dobre, słuszne i pożyteczne. Mój procent idzie na zielone inicjatywy.

Działamy dla natury, człowieka
i rozwoju w poszanowaniu praw przyszłych pokoleń

Nasza inicjatywa ma na celu ułatwienie Państwu rozliczenia podatkowego w oparciu o najlepszy z dostępnych programów do PITów 2008 oraz zachęcenie do zapoznania się z działalnością wybranych organizacji ekologicznych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników tego programu o wparcie naszej działalności poprzez wskazanie jednej z organizacji wymienionej w formularzu PIT jako beneficjenta środków z 1% Państwa podatku dochodowego. Przekazanie 1% podatku nie wymaga żadnych innych formalności, wpłacania pieniędzy itp.

Więcej informacji o możliwości przekazania 1% podatku na działalność pożytku publicznego organizacji, a także raporty finansowe oraz informacje o działaniach, które udało się nam zrealizować do tej pory dzięki wsparciu podatników znaleźć możecie Państwo na stronach poszczególnych organizacji.

Dziękujemy za Państwa czas i udzieloną pomoc.
Polska Zielona Sieć
Ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz: info@zielonyprocent.pl.